• U bent op pagina:

Diensten

Bedrijfscounselling

  Counselling is een effectieve methode om
  ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere
  arbeidsgerelateerde problemen op te lossen.
  De bron hiervan kan in de werksfeer maar
  ook in de privé situatie liggen. Kortdurende,
  oplossingsgerichte begeleiding van de
medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject.  

Counselling kan o.m. worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:  

  • Stress, overspannenheid en burnout
  • Verzuimpreventie en reïntegratie
  • Motivatieproblemen
  • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
  • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
  • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
  • Problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk

 

Schoolcounselling

  Schoolcounselling is een gespecialiseerde vorm
  van begeleiding, waar steeds meer vraag naar is.
  De overheid bezuinigd in het onderwijs.
  Klassen worden groter en reduceren zelfs tot èèn
  algemene ruimte waar leraren alleen nog aansturen.
  Individuele aandacht is een waardevolle ondersteuning voor leerlingen, ondersteunend personeel en ouders.Life coaching

  Coaching is een doel-gericht proces, waarbij op
  een interactieve wijze de gecoachte aangezet
  wordt tot effectief gedrag door bewustwording
  en persoonlijke groei, het vergroten van
  zelfvertrouwen, het exploreren, ontwikkelen en
  toepassen van eigen mogelijkheden.

 

Training

  Training ondersteunt het leerproces welke direct
   toe te passen is in de praktijk. Training is
  geintegreerd in het individueel traject
  counselen en coachen maar wordt ook als
  maatwerk los aangeboden aan bedrijven,
  scholen en particulieren.Advies

De wet Poortwachter is onder andere een terrein waarop wij adviseren. Daarnaast vervullen wij een adviserende rol in de drie-hoeksrelatie school, ouders en leerling. 

Projecten / WorkshopsBedrijspresentatie


Volg ons via: